จุดเด่นโครงการไพร์ม เอสเตท ขายโรงงานขนาดเล็กและขายคลังสินค้า

ขายโรงงานขนาดเล็กและคลังสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม SME  โครงการแนวใหม่ที่ออกแบบสร้างสรรค์โรงงานและคลังสินค้าที่ร่มรื่นและตอบโจทย์ ตรงกับความต้องการ เพื่อรองรับการเพิ่มผลผลิต และการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งเตรียมความพร้อมพื้นฐานธุรกิจให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจพิเศษ EEC & AEC

จำนวนยูนิตในโครงการ ขนาดตั้งแต่ 400 - 1000 ตร.ม.


ไฮไลท์โครงการ
ให้เช่า ซื้อ/ขายโรงงานขนาดเล็กและขายคลังสินค้าของโครงการ

ซื้อ/ขาย ให้เช่าโรงงานและคลังสินค้าของโครงการ 

โรงงานและคลังสินค้าคุณภาพสูง ฟังก์ชั่นครบครัน ใส่ใจทุกรายละเอียดหรือสนใจติดต่อสอบถาม
โทร : 063 663 6663