รู้จักเราไพร์ม เอสเตท

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน (AEC ) โครงการ ไพร์ม เอสเตทฯ จึงก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เหมาะกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยเนื้อที่ของโครงการมากกว่า 100 ไร่ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน รวมทั้งความเข้าใจและความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในพื้นฐานของบริษัท SME เราจึงสามารถให้บริการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อให้บริการเช่า ซื้อ–ขายโรงงานขนาดเล็ก หรือโกดังสำเร็จรูปขนาดเล็ก ขายคลังสินค้าที่มีคุณภาพ ที่จะช่วยตอบโจทย์และตรงกับความต้องการ เพื่อรองรับการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตของธุรกิจของคุณ รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้บริษัท SME ทั้งหลายมีศักยภาพพร้อมสำหรับการแข่งขัน

ปัจจุบันโครงการ ไพร์ม เอสเตทฯ มีโซลูชั่นที่ครอบคลุมทั้งโรงงานสำเร็จรูป โกดังสำเร็จรูป และคลังสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสำเร็จรูป หรืออาคารดีไซน์ตามแบบ โดยมาพร้อมสาธารณูปโภคที่ครบครัน เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และพร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวธรรมชาติความร่มรื่นของต้นไม้ที่ยั่งยืน
ขายโกดัง บางนา
ขายโกดังขนาดเล็ก

บริการซื้อขาย / ให้เช่า

โรงงานและคลังสินค้าพร้อมออฟฟิศสำนักงาน ฟังก์ชั่นครบครัน ที่เป็นได้ทั้งโรงงานหรือคลังสินค้าในที่เดียว โดยมีรูปแบบอาคารให้เลือกใช้ เริ่มต้นขนาดตั้งแต่ 400 ตร.ม. ขึ้นไป ในรูปแบบอาคารเดียว ที่มีพื้นที่รอบบริเวณอาคาร เพื่อรองรับสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย SMES
ขายโรงงานขนาดเล็ก

ปรึกษา/การขออนุญาต

ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการในการขอออกใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฯของท่าน
ขายโรงงาน สมุทรปราการ

การบริการหลังการขาย

มีการรับประกันผลงาน และซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษาโรงงาน / คลังสินค้า และพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นไปตามมาตรฐาน